• Lokale regelgeving

  Verordeningen en regelingen.

 • Organisatiegegevens

  Openbare informatie zoals contactgegevens, inwoneraantal, geografische informatie en samenstelling van de gemeenteraad.

 • Raadsstukken

  Stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad.

 • Bestuursstukken

  Stukken van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

 • Beschikkingen

  Bekendmakingen van besluiten van de gemeente.

 • Woo-verzoeken

  Verzoeken tot informatie in het kader van de Wet open overheid.

Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt de 'Wet open overheid' (Woo). Deze wet verplicht overheidsorganisaties om (afgesproken) informatie actief openbaar te maken.

Meer over de Woo

Woo-verzoek indienen

Wanneer informatie (nog) niet beschikbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoek indienen