Wat is de Wet open overheid?

Sinds de overheid de 'Wet open overheid' (Woo) heeft vastgesteld, zijn wij als gemeente verplicht informatie openbaar te maken. Zodat iedereen toegang heeft tot informatie in de vorm van documenten. Er zijn hiervoor 11 informatiecategorieën vastgesteld, die verplicht zijn openbaar gemaakt. Het doel van de Woo is dat informatie (die verband houdt met onze publieke taak) openbaar is, tenzij er een goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Informatiecategorieën

De openbaarmaking van de categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat nog niet alle 11 categorieën en de informatie die daarbij hoort op dit moment beschikbaar zijn.